A picture

Navigace

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 15 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
vítrSV, 3.05m/s
tlak1013hPa
vlhkost70%
srážky0.69mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

jsou součástí povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 10 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, novelizované konferencí ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě dne 27. 5. 2023 (doplňují a upravují příslušná ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 a BPVRP vydané Radou ČRS)

Pro povolenky vydané MO ČRS Hustopeče n. B. s platností od 1. 1. 2024 až do vydání nových pro výkon rybářského práva na revírech č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák platí tyto předpisy:

 

1. Rybářský řád a Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro období 2024-2025 schválený Konferencí ÚS ČRS Ostrava 27. 5. 2023 s platností od 1. ledna 2024.

2. Pro revír Bečva 5A a Bečva 5B – Bahňák – „ Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír Bečva 5A a Bečva 5B “ schválené dne 4. 12. 2023 výborem MO ČRS Hustopeče n. B.

 

I. Popis revírů

                 

č. 471012 – Bečva 5 A – MP

79 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revíry tvoří zatopené štěrkovny označené jako lokality 1 až 6, které se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B. a obce Milotice n. B.

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

 

č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák - MP

2,73 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revír tvoří zatopená štěrkovna označená jako Bečva 5B – Bahňák, která se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B.

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

 

II. Změny proti rybářskému řádu ČRS platného od 1. 1. 2024

na revírech č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák

 

1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat do přehledu o úlovcích tyto údaje: datum a revír. Při ponechání si vyjmenovaných druhů ryb je povinen mimo výše uvedené údaje zapsat: lokalitu, druh ryby, její míru a váhu! Úlovky vyjmenovaných druhů ryb - AMUR, BOLEN, CANDÁT, KAPR, SUMEC, ŠTIKA, dále také LÍNA OBECNÉHO a lososovitých ryb PSTRUH OBECNÝ, PSTRUH DUHOVÝ, SIVEN AMERICKÝ se musí zapisovat jednotlivě a tiskacím písmem (KAPR, P. DUHOVÝ) bezprostředně po její ulovení zvlášť na jeden řádek v povolence s uvedením její délky a hmotnosti.! Záznam musí být veden nezaměnitelným a nesmazatelným způsobem.

Každá přisvojená ryba, která má na základě vyhlášky nebo BPVRP stanovenou nejmenší lovnou délku, musí být zapsána do povolenky k lovu nesmazatelným způsobem bezprostředně po jejím ulovení, do které lovící uvede druh ryby a její délku. Počet kusů a celková hmotnost se zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov nesmazatelným způsobem bezprostředně po ulovení pouze druh ryby. Počet kusů, celkovou hmotnost a délku zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

2. Roční úlovek se stanoví takto: v jednom roce si lovící na revírech Bečva 5A a Bečva 5B může ponechat celkem 50 kusů vyjmenovaných druhů ryb (bolen, candát, kapr, sumec, štika) z toho 30 kusů kapra a 20 kusů dravých ryb. Počet úlovku ostroretky stěhovavé se omezuje na 5 ks/den15 ks/týden. Počet úlovků lína se omezuje na 4 kusy/den.

 

Denní úlovek, při kterém je lovící povinen ukončit denní lov, se stanovuje takto:

a) přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb nebo

b) přisvojením si 3 ks lososovitých ryb nebo

c) přisvojením si kombinací vyjmenovaných druhů ryb a ryb lososovitých v celkovém součtu 3 ks,

 

3. Hájení ryb:

Mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu v průběhu roku:

Zákaz lovu všech ryb z důvodu jejich reprodukce od 16. března (včetně) do 30. dubna (včetně) s výjimkou konání rybářských závodů. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP  pro mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu na revírech Bečva 5A a Bečva 5B. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6. Jeseter velký je hájen celoročně!

 

4. Lov ryb udicí, na plavanou, na položenou nebo čeřínkem může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Vzdálenost od prutů do 5 metrů. Nesmí být použit systém samoseku. Zakazuje se používání vylovovacího háku (gafu) na vylovení ryb.

Lov na lokalitě č. 1 je povolen ze všech stran. Lov na lokalitě č. 2 je povolen ze strany od pláže a ze strany východ – sever (od želez. tratě). Na lokalitě č. 3, 4, 5 je lov povolen ze strany severní (od želez. tratě). Na lokalitě č. 6 – západ a č. 6 – východ je lov ryb vyznačen tabulemi. Pro držitele povolenek „JIH“ je lov ryb povolen na lokalitě č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 – východ z jižní strany ve vyznačených úsecích. Úseky označené „Zákaz lovu ryb“ na revírech B5A a B5B jsou hájeny!

Na lokalitě č. 3 se po vysazení pstruhů zavádí „pstruhový režim“ – to znamená, že jsou povoleny nejvýše 3 docházky týdně (Po-Ne). Lokalita č. 3 musí být v tomto případě zapsána před započetím lovu!!! Bude vyznačeno tabulemi. Platnost pstruhového režimu končí dnem 31. 12. 2024 Po zavedení pstruhového režimu na lokalitě č. 3 platí zákaz vnadění všemi návnadami. Stejně tak je zakázáno používání inertních materiálů (šotolina, kamínky, písek, hlína apod.) pro vyvolání vyšší aktivity pstruhů.

 

 5. Lovná míra: kapr obecný – 40 cm – 69 cm, sumec velký – od 70 cm, štika obecná – od 60 cm, candát obecný – od 50 cm, lín obecný – od 25 cm – denní limit 4 ks, amur bílý – od 50 cm, úhoř říční – od 50 cm, okoun říční – od 15 cm, ostatní míry ryb dle RŘ. Lov dravců na rybku je povolen pouze na nástražní ryby ulovené na revíru Bečva 5A a Bečva 5B (zapsané do polovenky!!!) Při lovu na nástražní rybičku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček!!!

 

6. Povinné vybavení: Členská legitimace s vylepenou fotografií, platná povolenka, SRL, metr, podběrák, vyprošťovač háčků, při uchování živé ryby vezírek s kruhy, nebo EKO vezírek.  Při manipulaci s rybou na břehu je nutné použít podložku. Je povinností každého rybáře použít podložku pod rybu, pokud rybu vyloví na břeh. Podložka musí být před tím než se na ni položí ryba, mokrá a dostatečně velká, aby ryba nepřesahovala žádnou částí těla z podložky. Porušení tohoto nařízení se bude klasifikovat jako hrubé zacházení s rybou a bude následovat odebrání povolenky k lovu.

 

7. Na revíru Bečva 5A lokalitě č. 3 a č. 4 a Bečva 5B je zakázáno koupání. Na všech lokalitách je zakázáno lovit z ostrůvků, z vody, z dělících hrází, brodění při lovu, zavážení návnad a nástrah všemi způsoby a prostředky a jakékoli označování míst bójkami všeho druhu.

 

8. Na všech lokalitách revíru Bečva 5A a 5B se zakazuje čištění a kuchání a porcování ryb u vody.

 

9. Na revíru Bečva 5A se zakazuje používat haltýře, které nebudou značeny jménem a adresou majitele.

Po setmění je lovící povinen osvětlit lovné místo elektrickým světlem.

 

10. Parkování motorových vozidel

Na lokalitě č. 3 (u chaty a na parkovišti ze severní strany mezi jezery č.3 a č.4 ) a v obci Milotice n. B. je povoleno jen pro držitele karet „Povolení vjezdu“ v místech vymezených tabulemi.

Parkovací karty vydává MO ČRS Hustopeče n. B.

Na lokalitě č. 6 je parkování povoleno na vyhrazených odstavných plochách u výtoku z jezera č. 6 – západ a u dělící hráze, v místech vymezených tabulemi. Bečva 5B parkování povoleno u příjezdové komunikace vymezené tabulemi.

 

11. Na revíru Bečva 5 A a Bečva 5 B je zakázáno táboření a bivakování mimo vyhrazená tábořiště viz. Vyhláška OÚ Milotice nad Bečvou  1/2015 s účinností od 1. 1. 2016   čl. 4 "Je zakázáno stanování, bivakování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě s výjimkou míst k tomu určených“.

 

12. Všichni lovící na revíru Bečva 5A a 5B jsou povinni chránit přírodu, udržovat pořádek čistotu v místě prováděného rybolovu. Všichni držitelé povolenek na revír Bečva 5A a 5B jsou povinni se řídit vydanými „Obecně závaznými vyhláškami“ Městyse Hustopeče n. B. a OÚ Milotice n. B.

 

13. Ve všech přítocích jezer a pravostranných přítocích řeky Bečvy je zákaz lovu.

 

14. Při zjištění havárie jakosti vod (úhyn ryb) je lovící povinen ihned oznámit tuto skutečnost:

hospodář MO – Jaroslav Hýža - 737 424 066,           čistotář vod – Jiří Kašpar ml. – 724 227 855,

vedoucí RS – Jaroslav Hýža - 737 424 066

 

15. Pro lovící na krátkodobé povolenky se stanoví úlovek takto:

Týdenní povolenka – lovící si smí ponechat 5 kusů vyjmenovaných druhů ryb, při dodržení denního limitu 1 ks vyjmenovaných ryb, jiné ryby dle RŘ.

Dvoudenní povolenka - lovící si smí ponechat 2 kusy vyjmenovaných druhů ryb, při dodržení denního limitu 1 ks vyjmenovaných ryb, jiné ryby dle RŘ.

Denní povolenka – lovící si smí ponechat 1 kus vyjmenovaných druhů ryb, jiné ryby dle RŘ.

Lovící je povinen před započetím lovu zapsat do povolenky datum a revír.

Pro zapisování úlovků platí v plném rozsahu odstavec 1. těchto BPVRP.

 

16. Lov dětí do 15 let je omezen na jeden prut.

 

17. Střevlička východní, slunečnice pestrá, hlavačkovec Glenův.

Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druhy ryb – střevlička východní (Pseudorasbora parva), slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) a hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) a použít takový druh jako nástražní rybu (zákon č. 364/2021 Sb.). Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

 

 

III. Závěrečná ustanovení

„Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák“ platného od 1. 1. 2024 do vydání nového jsem četl, zavazuji se je plnit, což potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.       

 

                                                                                                             

.................………………………….

                                                                                                                                             podpis majitele povolenky