A picture

Navigace

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, pondělí 25. 9. 2023
jasno 24 °C 11 °C
jasno, slabý severovýchodní vítr
vítrSV, 3.65m/s
tlak1024hPa
vlhkost63%

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

jsou součástí povolenky vydané uživatelem revíru a stanoví s platností

od 1. 1. 2023, až do vydání nových, pro výkon rybářského práva na revírech

č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák tyto předpisy:

1. Rybářský řád a Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro období 2022-2023 schválený Republikovou radou ČRS s platností od 1. ledna 2022, (včetně dodatku pro rok 2023) 2. června 2022, vycházející z ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb.

2. Pro revír Bečva 5A a Bečva 5B – Bahňák – „ Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír Bečva 5A a Bečva 5B “ schválené dne 5. 12. 2022 výborem MO ČRS Hustopeče n B.

I. Popis revírů

             

č.471012 – Bečva 5 A – MP

79 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revíry tvoří zatopené štěrkovny označené jako lokality 1 až 6, které se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B. a obce Milotice n. B..

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

 

č.12471205 – Bečva 5B – Bahňák - MP

2,73 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revír tvoří zatopená štěrkovna označená jako Bečva 5B – Bahňák, která se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B.

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

 

II. Změny proti rybářskému řádu ČRS platného od 1. 1. 2023 na revírech

č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák

 

1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat do přehledu o úlovcích tyto údaje: datum a revír. Při ponechání si vyjmenovaných druhů ryb je povinen mimo výše uvedené údaje zapsat: lokalitu, druh ryby, její míru a váhu!

Úlovky vyjmenovaných druhů ryb - AMUR, BOLEN, CANDÁT, KAPR, SUMEC, ŠTIKA, LÍN OBECNÝ a lososovitých ryb PSTRUH DUHOVÝ, PSTRUH OBECNÝ, SIVEN AMERICKÝ a se musí zapisovat jednotlivě a tiskacím písmem (KAPR, P.DUHOVÝ)! Záznam musí být veden nezaměnitelným a nesmazatelným způsobem.

 

2. Roční úlovek se stanoví takto: v jednom roce si lovící na revírech Bečva 5A a Bečva 5B může ponechat celkem 50 kusů vyjmenovaných druhů ryb (bolen, candát, kapr, sumec, štika) z toho 30 kusů kapra a 20 kusů dravých ryb. Počet úlovku ostroretky stěhovavé se omezuje na 5 ks/den15 ks/týden. Počet úlovků lína se omezuje na 4 kusy denně.

Denní úlovek, při kterém je lovící povinen UKONČIT DENNÍ LOV, se stanovuje takto:

a) přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb nebo

b) přisvojením si 3 kusů lososovitých ryb nebo

c) přisvojením si kombinací vyjmenovaných druhů ryb a ryb lososovitých v celkovém součtu 3 ks.

 

3. Hájení ryb:

Mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu v průběhu roku:

Zákaz lovu všech ryb z důvodu jejich reprodukce od 16. března (včetně) do 30. dubna (včetně) s výjimkou konání rybářských závodů. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP  pro mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu na revírech Bečva 5A a Bečva 5B. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6. Jeseter velký je hájen celoročně!

Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

 

4. Lov ryb udicí, na plavanou, na položenou nebo čeřínkem může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat viz. právní rozbor přítomnosti u prutů níže.  Vzdálenost od prutů do 5 metrů. Nesmí být použit systém samoseku.

Lov na lokalitě č. 1 je povolen ze všech stran. Lov na lokalitě č. 2 je povolen ze strany od pláže a ze strany východ – sever (od želez. tratě). Na lokalitě č. 3, 4, 5 je lov povolen ze strany severní (od želez. tratě). Na lokalitě č. 6 – západ a č. 6 – východ je lov ryb vyznačen tabulemi. Pro držitele povolenek „JIH“ je lov ryb povolen na lokalitě č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 – východ z jižní strany ve vyznačených úsecích. Úseky označené „Zákaz lovu ryb“ na revírech B5A a B5B jsou hájeny!

Na lokalitě č. 3 se po vysazení pstruhů zavádí „pstruhový režim“ – to znamená, že jsou povoleny nejvýše 3 docházky týdně (Po-Ne). Lokalita č. 3 musí být v tomto případě zapsána před započetím lovu!!! Bude vyznačeno tabulemi. Platnost pstruhového režimu končí dnem 31. 12. 2023 Po zavedení pstruhového režimu na lokalitě č. 3 platí ZÁKAZ VNADĚNÍ VŠEMI NÁVNADAMI. Stejně tak je zakázáno používání inertních materiálů (šotolina, kamínky, písek, hlína apod.) pro vyvolání vyšší aktivity pstruhů.

 

5. Lovná míra: kapr obecný – 40 cm – 69 cm, sumec velký – od 70 cm, štika obecná – od 60 cm, candát obecný – od 50 cm, lín obecný – od 25 cm (denní limit 4 ks), amur bílý – od 50 cm, úhoř říčníod 50 cm, okoun říční – od 15 cm, ostatní míry ryb dle RŘ. Lov dravců na rybku je povolen pouze na nástražní ryby ulovené na revíru Bečva 5A a Bečva 5B (zapsané do polovenky!!!).  Při lovu na nástražní rybičku (nebo její část) o délce do 15 cm se smí použít jen jeden jednoháček!!!

 

6. Povinné vybavení: Členská legitimace s vylepenou fotografií,platná povolenka, SRL, metr, podběrák, vyprošťovač háčků, při uchování živé ryby vezírek s kruhy nebo EKO vezírek. Při manipulaci s rybou na břehu použít podložku. Je povinností každého rybáře použít podložku pod rybu pokud rybu vyloví na břeh. Podložka musí být před tím než se na ni položí ryba, mokrá a dostatečně velká, aby ryba nepřesahovala žádnou částí těla z podložky. Porušení tohoto nařízení se bude klasifikovat jako hrubé zacházení s rybou a bude následovat odebrání povolenky k lovu.

 

7. Na revíru Bečva 5A lokalitě č. 3 a č. 4 a Bečva 5B je zakázáno koupání. Na všech lokalitách je zakázáno lovit z ostrůvků, z vody, z dělících hrází, brodění při lovu, zavážení návnad a nástrah všemi způsoby a prostředky a jakékoli označování míst bójkami všeho druhu.

 

8. Na všech lokalitách revíru Bečva 5A a 5B se zakazuje čištění a kuchání a porcování ryb u vody.

 

9. Na revíru Bečva 5A se zakazuje používat haltýře, které nebudou značeny jménem a adresou majitele. Po setmění je lovící povinen osvětlit lovné místo elektrickým světlem.

 

10. Parkování motorových vozidel

Na lokalitě č. 3 (u chaty a na parkovišti ze severní strany mezi jezery č. 3 a č. 4 ) a v obci Milotice n. B. je povoleno jen pro držitele karet „Povolení vjezdu“ v místech vymezených tabulemi.

Parkovací karty vydává MO ČRS Hustopeče n. B.

Na lokalitě č. 6 je parkování povoleno na vyhrazených odstavných plochách u výtoku z jezera č. 6 – západ a u dělící hráze, v místech vymezených tabulemi. Bečva 5B parkování povoleno u příjezdové komunikace vymezené tabulemi.

 

11. Na revíru Bečva 5 A a Bečva 5 B je zakázáno táboření a bivakování mimo vyhrazená tábořiště viz.

Vyhláška OÚ Milotice nad Bečvou  1/2015 s účinností od 1. 1. 2016   čl. 4
"Je zakázáno stanování, bivakování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě s výjimkou míst k tomu určených".

 

12. Všichni lovící na revíru Bečva 5A a 5B jsou povinni chránit přírodu, udržovat pořádek čistotu v místě prováděného rybolovu. Všichni držitelé povolenek na revír Bečva 5A a 5B jsou povinni se řídit vydanými „Obecně závaznými vyhláškami“ Městyse Hustopeče n. B. a OÚ Milotice n. B.

 

13. Ve všech přítocích jezer a pravostranných přítocích řeky Bečvy je zákaz lovu.

 

14. Při zjištění havárie jakosti vod (úhyn ryb) je lovící povinen ihned oznámit tuto skutečnost:

hospodář MO – Jaroslav Hýža - 737 424 066

čistotář vod – Jiří Kašpar ml. – 724 227 855

vedoucí RS – Hýža Jaroslav - 737 424 066

 

15. Pro lovící na krátkodobé povolenky se stanoví úlovek takto:

Týdenní povolenka – lovící si smí ponechat 5 kusů vyjmenovaných druhů ryb, při dodržení denního limitu 1 ks vyjmenovaných ryb, jiné ryby dle RŘ.

Dvoudenní povolenka - lovící si smí ponechat 2 kusy vyjmenovaných druhů ryb, při dodržení denního limitu 1 ks vyjmenovaných ryb, jiné ryby dle RŘ

Denní povolenka – lovící si smí ponechat 1 kus vyjmenovaných druhů ryb, jiné ryby dle RŘ.

Lovící je povinen před započetím lovu zapsat do povolenky datum a revír. Při ponechání si vyjmenované ryby je povinen mimo výše uvedené údaje zapsat: lokalitu, druh ryby, její míru a váhu! Úlovky vyjmenovaných druhů ryb se musí zapisovat jednotlivě! Záznamy musí být vedeny nezaměnitelným a nesmazatelným způsobem. Po skončení lovu nepopsané řádky proškrtnout.

 

16. Lov dětí do 15 let je omezen na jeden prut.

 

17. Střevlička východní, slunečnice pestrá

Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druhy ryb – střevlička východní (Pseudorasbora parva) a slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) a použít takový druh jako nástražní rybu (zákon č. 364/2021 Sb.). Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

 

III. Závěrečná ustanovení

„Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák“ platného od 1. 1. 2023 do vydání nového jsem četl, zavazuji se je plnit, což potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.                                                                                                                     

 

                                                                                                  .........…………………………........

                                                                                                                                                                                                                     podpis majitele povolenky