A picture

Navigace

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 23 °C 14 °C
slabý déšť, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 5.53m/s
tlak1016hPa
vlhkost63%
srážky0.25mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obsah

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

jsou součástí povolenky vydané uživatelem revíru a stanoví s platností

od 1. 1. 2017, až do vydání nových, pro výkon rybářského práva na revírech

č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák tyto předpisy:

1. Rybářský řád a Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro období 2017-2021 schválený Republikovou radou ČRS s platností od 1. ledna 2017, vycházející z ustanovení zákona č.99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb.

2. Pro revír Bečva 5A a Bečva 5B – Bahňák – „ Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír Bečva 5A a Bečva 5B “ schválené dne 21. 11. 2016 MO ČRS Hustopeče n B.

I. Popis revírů

 

č.471012 – Bečva 5 A – MP

79 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revíry tvoří zatopené štěrkovny označené jako lokality 1 až 6, které se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B. a obce Milotice n. B. Lov na lokalitě 6 SEVER je povolen od 1. 5. 2017.

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

 

č.12471205 – Bečva 5B – Bahňák - MP

2,73 ha – obhospodařuje MO ČRS Hustopeče nad Bečvou. Revír tvoří zatopená štěrkovna označená jako Bečva 5B – Bahňák, která se nachází v k. ú. městyse Hustopeče n. B.

Na revíru platí pouze povolenka MO ČRS Hustopeče n. B.

II. Změny proti rybářskému řádu ČRS platného od 1. 1. 2017 na revírech

č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák

 

1. Před započetím lovu je lovící povinen zapsat do přehledu o úlovcích tyto údaje: datum a revír. Při ponechání si vyjmenovaných druhů ryb je povinen mimo výše uvedené údaje zapsat: lokalitu, druh ryby, její míru a váhu! Úlovky vyjmenovaných druhů ryb - AMUR, BOLEN, CANDÁT, KAPR, SUMEC, ŠTIKA se musí zapisovat jednotlivě a tiskacím písmem (KAPR)! Záznam musí být veden nezaměnitelným a nesmazatelným způsobem.

 

2. Roční úlovek se stanoví takto: v jednom roce si lovící na revírech Bečva 5A a Bečva 5B může ponechat celkem 50 kusů vyjmenovaných druhů ryb (bolen, candát, kapr, sumec, štika) z toho 30 kusů kapra a 20 kusů dravých ryb.

Denní úlovek:Ulovením a přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb nebo jejich kombinace končí denní lov.

 

3. Hájení ryb:

Mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu v průběhu roku:

Zákaz lovu všech ryb z důvodu jejich reprodukce od 16. března (včetně) do 30. dubna (včetně) s výjimkou konání rybářských závodů. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP  pro mimořádná hájení ryb nebo zákazy lovu na revírech Bečva 5A a Bečva 5B. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6. Jeseter velký je hájen celoročně!

 

4. Lov ryb udicí, na plavanou, na položenou nebo čeřínkem může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat viz. právní rozbor přítomnosti u prutů níže.  Vzdálenost od prutů do 5 metrů. Nesmí být použit systém samoseku.

Lov na lokalitě č. 1 je povolen ze všech stran. Lov na lokalitě č. 2 je povolen ze strany od pláže a ze strany východ – sever (od želez. tratě). Na lokalitě č. 3, 4, 5 je lov povolen ze strany severní (od želez. tratě). Na lokalitě č. 6 – západ a č. 6 – východ je lov ryb vyznačen tabulemi. Pro držitele povolenek „JIH“ je lov ryb povolen na lokalitě č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 – východ z jižní strany ve vyznačených úsecích. Úseky označené „Zákaz lovu ryb“ na revírech B5A a B5B jsou hájeny!

 

5. Lovná míra: kapr obecný – 40 cm – 69 cm, sumec velký – od 70 cm, lín obecný – od 25 cm, amur bílý – od 50 cm, úhoř říční – od 50 cm ostatní míry ryb dle RŘ.

 

6. Povinné vybavení: Platná povolenka, SRL, metr, podběrák, vyprošťovač háčků, při uchování živé ryby vezírek s kruhy, při manipulaci s rybou na břehu použít podložku. Je povinností každého rybáře použít podložku pod rybu pokud rybu vyloví na břeh. Podložka musí být před tím než se na ni položí ryba, mokrá a dostatečně velká, aby ryba nepřesahovala žádnou částí těla z podložky. Porušení tohoto nařízení se bude klasifikovat jako hrubé zacházení s rybou a bude následovat odebrání povolenky k lovu.

 

7. Na revíru Bečva 5A lokalitě č. 3 a č. 4 a Bečva 5B je zakázáno koupání. Na všech lokalitách je zakázáno lovit z ostrůvků, z vody, z dělících hrází, brodění při lovu, zavážení návnad a nástrah všemi způsoby a prostředky a jakékoli označování míst bójkami všeho druhu.

 

8. Na všech lokalitách revíru Bečva 5A a 5B se zakazuje čištění a kuchání a porcování ryb u vody.

 

9. Na revíru Bečva 5A se zakazuje používat haltýře, které nebudou značeny jménem a adresou majitele. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo.

 

10. Parkování motorových vozidel

Na lokalitě č. 3 (u chaty a na parkovišti ze severní strany mezi jezery č.3 a č.4 ) a v obci Milotice n. B. je povoleno jen pro držitele karet „Povolení vjezdu“ v místech vymezených tabulemi.

Parkovací karty vydává MO ČRS Hustopeče n. B.

Na lokalitě č. 6 je parkování povoleno na vyhrazených odstavných plochách u výtoku z jezera č. 6 – západ a u dělící hráze, v místech vymezených tabulemi. Bečva 5B parkování povoleno u příjezdové komunikace vymezené tabulemi.

 

11. Na revíru Bečva 5 A a Bečva 5 B je zakázáno táboření a bivakování mimo vyhrazená tábořiště viz.

Vyhláška OÚ Milotice nad Bečvou  1/2015 s účinností od 1. 1. 2016   čl. 4
"Je zakázáno stanování, bivakování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě s výjimkou míst k tomu určených.

 

12. Všichni lovící na revíru Bečva 5A a 5B jsou povinni chránit přírodu, udržovat pořádek čistotu v místě prováděného rybolovu. Všichni držitelé povolenek na revír Bečva 5A a 5B jsou povinni se řídit vydanými „Obecně závaznými vyhláškami“ Městyse Hustopeče n. B. a OÚ Milotice n. B.

 

13. Ve všech přítocích jezer a pravostranných přítocích řeky Bečvy je zákaz lovu.

 

14. Při zjištění havárie jakosti vod (úhyn ryb) je lovící povinen ihned oznámit tuto skutečnost:

hospodář MO – Jiří Kašpar -731 023 219,   čistotář vod – Josef Jakeš – 731 580 922,

vedoucí RS – Hýža Jaroslav - 737 424 066

 

15. Pro lovící na krátkodobé povolenky se stanoví úlovek takto:

Týdenní povolenka – lovící si smí ponechat 5 kusů vyjmenovaných druhů ryb, při dodržení denního limitu 1 ks vyjmenovaných ryb, jiné ryby dle RŘ.

Denní povolenka – lovící si smí ponechat 1 kus vyjmenovaných druhů ryb, jiné ryby dle RŘ.

Lovící je povinen před započetím lovu zapsat do povolenky datum a revír. Při ponechání si vyjmenované ryby je povinen mimo výše uvedené údaje zapsat: lokalitu, druh ryby, její míru a váhu! Úlovky vyjmenovaných druhů ryb se musí zapisovat jednotlivě! Záznamy musí být vedeny nezaměnitelným a nesmazatelným způsobem. Po skončení lovu nepopsané řádky proškrtnout.

 

16. Lov dětí do 15 let je omezen na jeden prut.

 

III. Závěrečná ustanovení

„Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru č. 471012 – Bečva 5A a č. 12471205 – Bečva 5B – Bahňák“ platného od 1. 1. 2017 do vydání nového jsem četl, zavazuji se je plnit, což potvrzuji svým vlastnoručním podpisem.                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                  ...............………………………….

                                                                                                                                                                                                                     podpis majitele povolenky

Přítomnost u prutů - právní rozbor 

ust. § 14 odst. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb.
Lov ryb udicí, na plavanou, na položenou nebo čeřínkováním může být prováděn jen za předpokladu, že osoba provádějící lov je u udic přítomna tak, aby s nimi mohla bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.

Rybář je v danou chvíli lovec a jako takový si musí také počínat. Pokud by lovil, ovšem při tom nebo dokonce místo toho vykonával, byť v blízkosti nahozených prutů, úplně jiné činnosti, které ho plně zaměstnávají, pak nepochybně nevykonává řádně výkon rybářského práva. Je sice přítomen u udic, ale nemůže, zaujatý jinou činností, s udicemi bez prodlení manipulovat. Vzdálí-li se od prutů, pak s nimi nemůže bez prodlení manipulovat, nechová se tedy jako lovec. Bez prodlení znamená ihned, okamžitě, jakmile ryba zabere ......  Právě tehdy se totiž rybář chová jako lovec. Výjimku lze připustit jen v těch výjimečných případech, kdy důvod nepřítomnosti u prutů je po dobu zcela nezbytně nutnou akceptovatelný( někdo přivolává pomoc zraněnému). 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                zdroj: JUDr. Alexander Šíma, Rybářství říjen 2010